ŚCISŁE WYLICZENIE

To ścisłe wyliczenie nie uwzględnia ilości czasu, który wcześniej już włożył scenograf na przemyślenie i zaprojekto­wanie dekoracji i kostiumów. Znane są przykłady inscenizacji, do wystawienia których scenograf wspólnie z reżyserem przy­gotowywał się latami, pragnąc np. zrealizować dramat kla­syczny w najbardziej adekwatnej wersji plastycznej.Niniejszy tekst składa się z dwu części. Pierwsza — stano­wi próbę przedstawienia interesujących mnie kwestii od strony’ teoretycznej; druga zawiera wyniki wywiadów przeprowa­dzonych-z twórcami, oraz analizę wybranych widowisk te­atralnych i recenzji z-nich. W zakończeniu poruszane zostanie zagadnienie oceny dzieła teatralnego.

Mój blog to miejsce w Interencie, gdzie znajdziesz wiele ciekawych wpisów o tematyce rozrywki. Mam nadzieję, że serwis przypadnie Ci do gustu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)