Kategoria: Estetyka codzienności

Organizacja imprez integracyjnych

W dzisiejszych czasach coraz więcej menedżerów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest podtrzymanie dobrej atmosfery w miejscu pracy. Pozwala to nie tylko zwiększyć

Najpiękniejsze życzenia urodzinowe

W Polsce wiele osób co roku organizuje przyjęcia urodzinowe, aby uczcić ten wspaniały dzień. Dla niektórych naszych znajomych jest to bardzo ważne święto, do którego

Firmowe imprezy integracyjne

W dwudziestym pierwszym wieku coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze nie są najważniejszą wartością, jaką posiadają w życiu. O wiele ważniejsze

Familijne gry planszowe na rodzinne wieczory

Każdy, kto ma w domu dzieci wie doskonale, że jesienne i zimowe wieczory mogą być trudne do zorganizowania. Pogoda często nie jest sprzyjająca na spacer i

TRUDNO SIĘ DZIWIĆ

Trudno się dziwić teatrologom i recenzentom, skoro nawet sami ludzie teatru pomijają wkład scenografii — tak waż­kiego przecież elementu sztuki teatralnej. Czytamy np. „Teatr to artystyczny

ŚCISŁE WYLICZENIE

To ścisłe wyliczenie nie uwzględnia ilości czasu, który wcześniej już włożył scenograf na przemyślenie i zaprojekto­wanie dekoracji i kostiumów. Znane są przykłady inscenizacji, do wystawienia

SKOMPLIKOWANIA SZTUKA

Notabene już z istoty swej — skomplikowanej sztuki wielotworzywowej o charakterze wykonawczym. Scenogra­fię pojmuje się na różne sposoby. I tak autorka hasła ency­klopedycznego pisze, że

PRZYTOCZONA DEFINICJA

Bo­wiem zarówno-, przytoczona definicja, jak i dookreślenie Z.’ Strzeleckiego, sugerują pewne podporządkowanie sceno­grafii innym momentom swoiście teatralnym. To samo hasło podaje również szersze znaczenie, z

STAŁA OBECNOŚĆ

Z uwagi na stałą, antyczną obecność elementu ikonicznego, na jego nieodzowność, można by nawet mówić o priorytecie tak rozumianego aspektu scenografii wo­bec tego co literackie

W MYŚL KONCEPCJI

Koncepcji, w myśl której nie przesądza się z góry o charakterze konkretnej insce- j nizacji. Dopiero wzgląd na ideą rozumianą każdorazowo, jako aktualny sposób odczytania

NAJLEPSZE REZULTATY

Dlatego też najlepsze rezultaty osiągają zespoły niefor- : malne, powstające na zasadzie wspólnych preferencji i kształtującej się w oparciu o nie sympatii. Są to najczęściej

DZIAŁALNOŚĆ SCENOGRAFICZNA

Na ile wolny może być zarówno scenograf, jak i aktorzy poddani kierownictwu reżysera i ograniczeniom narzuconym przez utwór, sposób odczytania go, przyjętą konwencję reali­zacji itp.,